Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 617/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 51/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 18 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 587/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1997/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Wr 134/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie IV SA/Wr 550/05 zakończonej prawomocnym postanowieniem odrzucającym skargę na Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w L. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

I OSK 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 1038/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicz...

II SA/Sz 576/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 6/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 9 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 597/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 72/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 12 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 608/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 78/08

II SA/Sz 609/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w S. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3