Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 617/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 51/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 18 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 587/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 576/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 6/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 9 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 597/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 72/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 12 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy

II SA/Sz 608/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 78/08

II SA/Sz 609/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w S. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SA/Po 936/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Poznaniu w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Sz 574/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Sz 631/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SAB/Sz 70/09, w której WSA w Szczecinie wydał w dniu 12 marca 2009 r. postanowienie o odmowie przyznania skarżącemu prawa pomocy