Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

VIII SAB/Wa 87/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w W. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Wr 802/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-26

Sprawa ze skargi K. H. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 402/16

II SAB/Bk 88/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-08-07

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie II SAB/Bk 26/15 ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez P. Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej