Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GW 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie wypłaconego zasiłku wychowawczego

I SA/Bk 115/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-16

Sprawa ze skargi E. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt I SA/Bk 67/10, zakończonego postanowieniem z 9 marca 2010 r. odrzucającym skargę na postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

I SA/Sz 291/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wydaniem wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie niewykonania prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie oku sygn. akt I SA/Sz 577/11 przez Starostę P.

II GSK 1534/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Burmistrza Miasta L. od wyroku WSA w G. , sygn. akt I SA/Gd 676/13 w sprawie ze skarg K. K., A. C., V. S. na czynność Burmistrz Miasta L. w przedmiocie dotacji dla przedszkoli

II GSK 1272/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego M. J., K. O. - wspólników spółki cywilnej 'E.' zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Gl 684/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-19

Sprawa ze skargi W. R. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach w sprawie sygn. akt I SA/Gl 275/12 w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Gl 105/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 1060/11 w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

I SA/Bk 618/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-24

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt I SA/Bk 655/14 ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie własne płatnika

I SA/Gd 675/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-22

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o. o. z siedzibą w Ł. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Gdańsku , sygn. akt I SA/Gd 1270/14

I SA/Gd 676/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-22

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o. o. z siedzibą w Ł. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Gdańsku , sygn. akt I SA/Gd 1271/14
1   Następne >   +2   6