Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1185/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-19

Sprawa ze skargi L.M. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie sygn. akt II SA/Wa 1146/08 zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie

I OZ 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko ...

I OZ 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-05

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w przedmiocie r...

I OZ 1736/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.M. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [...] w przedmioci...

I OZ 1738/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w przedmiocie rozp...

I OZ 1783/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w zakresie prawa pomocy, w którym zapadło prawomocne postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Naro...

I OZ 1784/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sadu Administracyjnego w przedmiocie prawa pomocy w sprawie z zażalenia M.M. od postanowienia WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 676/15 odmawiającego przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku d...

I OZ 290/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przeprowadzenie k...

I OZ 1737/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigani...

I OZ 9/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku
1   Następne >   3