Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I OSK 2406/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OSK 920/13 oddalającym skargę kasacyjną K. J. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt. III SAB/Kr 21/12 odrzucającego skargę K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Powiatowego Policji w K.

II SAB/Go 64/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-29

Sprawa ze skargi G.D. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi G.D. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wyrobów budowlanych

III SAB/Lu 26/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi J. H. z udziałem L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie sygn. akt III SAB/Lu 37/11

I OZ 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko ...

I OZ 1784/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem Naczelnego Sadu Administracyjnego w przedmiocie prawa pomocy w sprawie z zażalenia M.M. od postanowienia WSA w Warszawie o sygn. akt II SAB/Wa 676/15 odmawiającego przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku d...

II SA/Kr 1724/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi 'C' Spółka z o. o Sp. k. z siedzibą w R. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SAB/Kr 82/14

I OZ 290/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zwolnienia od kosztów sądowych zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi M. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przeprowadzenie k...

II SAB/Gd 153/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie przewlekłości postępowania Prezydenta Miasta w sprawie niegospodarności na wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku z d...

II SA/Kr 492/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej z siedzibą w R. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 82/14
1   Następne >   3