Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Gl 1139/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych

VII SA/Wa 1038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 849/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi T.G., Z. G. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1279/10

II SAB/Wr 104/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 127/03

VII SA/Wa 902/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2017/11

II SA/Ke 753/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi W. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 791/12

II SA/Gd 251/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SAB/Wa 35/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi T. G, Z.G. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt VII SAB/Wa 173/11

II SA/Wr 528/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy we wznowionym postępowaniu uchylenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku biurowo

VII SA/Wa 1344/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi G.K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2723/11
1   Następne >   +2   6