Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 42/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi M. K. i P. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 556/09

II SA/Gd 35/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

II SA/Gd 34/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 740/07

II OSK 1058/09 - Wyrok NSA z 2010-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z [...] lutego 19...

II OSK 1045/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego pkt 2 wyroku NSA oku sygn. akt II SA 3345/01