Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 1496/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi P. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 1753/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wznowienia postępowania

III SA/Kr 2146/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Łd 364/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-21

Sprawa ze skargi R. L. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 71/13 ze skargi R. L. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA W Ł. w przedmiocie stwierdzenia braku związku inwalidztwa ze służbą w policji odrzuca skargę o wznowienie postępowania sądowego. LS

II SA/Wa 623/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi K. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

I OSK 1468/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby