Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SAB/Wr 257/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w J. z dnia [...], nr [...]

I OSK 1134/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o przyznanie dodatku specjalnego

I OSK 2391/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-20

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wr 10/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Komendanta Rejonowego Policji w J. G. nr [...]