Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 50/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie w sprawie skargi na decyzję SKO , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OSK 1218/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 51/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie w sprawie skargi na decyzję SKO , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OSK 1855/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie II SA/Bk 67/05 toczącego się w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 684/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego