Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków X

II OSK 2721/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania