Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Sz 621/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok oraz określenia wysokości nadpłaty

I SA/Sz 328/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 rok

I SA/Sz 327/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok

I SA/Sz 1352/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Sz 151/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w -Szczecinie w przedmiocie zwrotu podatku od wynagrodzeń za 1987 rok

I SA/Sz 369/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-16

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Sz 1044/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-01

Sprawa ze skargi S.B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2013

I SA/Sz 53/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi M. i C. T. na Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S.

I SA/Sz 329/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok

I SA/Sz 797/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
1   Następne >   +2   4