Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 773/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Skarga o wznowienie postępowania M.B. od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie podatku od środków transportowych za 2008 r.

II FPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ulgi w p...

II FSK 1142/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportu za 2009 r.

II FSK 1143/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II FSK 1190/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. nr Rep.[...]

II FSK 280/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji określającej obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej po wznowieniu postępowania.

II FSK 2344/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego za 2006 r.

FSK 1956/04 - Wyrok NSA z 2005-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za I półrocze 2001 r.

II FSK 1057/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie kosztów

II FZ 155/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego za 2006 r.
1   Następne >   3