Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 1046/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych