Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 53/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozebranie grobli i odbudowę przepustu

II SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Lu 578/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ...

II SA/Wr 451/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego

II OZ 397/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie zażalenia J. Z. na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/łd 1346/11 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Skierniewicach Nr SKO.4009-37/1...

II SA/Lu 806/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 975/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji odmawiającej nakazania przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Lu 456/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 457/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 577/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybie...
1   Następne >   2