Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 138/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Wójta Gminy Gietrzwałd nr GN.6331.8.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Gietrzwałd a Starostą Olsztyńskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej

II OW 139/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Wójta Gminy Gietrzwałd nr GN.6331.2.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy Gietrzwałd a Starostą Olsztyńskim w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przywrócenia sprawnego funkcjonowania instalacji melioracyjnej

II SA/Lu 946/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-28

Sprawa ze skargi R. S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 723/07 prowadzonego ze skargi R. S. z udziałem Wójta Gminy w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia sądu