Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Go 763/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Bk 219/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej stwierdzenia obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

SA/Sz 507/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji dotychczasowej i umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

II OSK 446/06 - Wyrok NSA z 2006-10-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie udzielenia poz...