Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa a Prezydentem Miasta Świnoujście w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M. W. do domu pomocy społecznej

I OW 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA o sygn. akt I OW 179/14 w sprawie z wniosku [...] o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy [...] a [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M.W. do domu pomocy społecznej