Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Sprawa ze skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 124/17