Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

I OSK 1486/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2062/05

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-28

Sprawa ze skargi W. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

I OSK 275/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O.

I OSK 1495/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów prze

I OSK 1470/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Osieck nr XXXIII/132/97