Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 917/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-13

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. (...) w przedmiocie skargi w sprawie odszkodowania