Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 6117 Ulgi płatnicze ( umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) X

VIII SA/Wa 832/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie wymiaru podatku rolnego, po wznowieniu postępowania

I SA/Gd 676/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania sądowego w sprawie odmowy umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

I SA/Sz 151/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w -Szczecinie w przedmiocie zwrotu podatku od wynagrodzeń za 1987 rok

I SA/Gl 683/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-25

Sprawa ze skargi Z.A. - 'A' w C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 133/10 w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Gd 466/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-18

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

II FSK 2141/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Op 534/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych

I SA/Ol 409/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-23

Sprawa ze skargi A. U. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie oku, sygn. akt I SA/Ol 161/07

II FSK 1547/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w L. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r.

I SA/Kr 1022/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego, prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2059/11., -
1   Następne >   3