Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Batorz , nr [...] w przedmiocie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 244/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego Pielgrzymka

IV SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1327/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkie...

SA/Bk 1074/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-05

Sprawa ze skargi J. i S. R. S. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie SA/Bk 1394/02 w przedmiocie zarzutu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego

OSK 343/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. i J. K. na uchwały Rady Gminy Warszawa - B. Nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem NSA uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznan...

OSK 215/04 - Wyrok NSA z 2004-06-17

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Warszawa W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

II OSK 2531/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 408/11 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Końskowola w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 1014/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1600/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sierakowice nr XLVI/485/10 w przedmiocie uchwalenia mie...
1   Następne >   2