Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 866/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi R. G. na rozkaz personalny Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji , nr [...] w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Ke 356/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 873/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

III SA/Kr 905/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 7 kwietnia

II SA/Wa 794/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi S. K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie ,sygn. akt II SA/Wa 1000/17

II SA/Wa 122/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 309/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-28

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 174/17

II SA/Wa 871/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

Sprawa ze skargi K. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1413/17