Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1589/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP

IV SA/Wa 1439/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-31

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o udzielenie azylu

IV SAB/Wa 215/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie V SAB/WA 10/11