Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Lu 580/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

II SA/Bd 185/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie statutu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Bd 186/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

I OSK 662/06 - Wyrok NSA z 2006-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowa uchylenia decyzji odmawiającej przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

I OSK 661/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej zmiany decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku przedemerytalnego

I OSK 831/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SAB/Wr 44/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu K. w przedmiocie przyznania pomocy na otwarcie działalności gospodarczej

II SA/Bd 123/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewoda [...]