Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 1782/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Wa 1532/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] uznania zażalenia za niezasadne -