Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

II SA/Ol 287/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

II OSK 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Batorz , nr [...] w przedmiocie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13

I OSK 1486/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2062/05

II SA/Wr 244/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego Pielgrzymka

I SA/Wa 1818/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-28

Sprawa ze skargi W. W. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05

IV SA/Wa 2122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1327/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkie...

II OSK 366/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O. w przedmiocie scalenia i podziału nieruchomości
1   Następne >   2