Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony Rada Gminy X

I OSK 275/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w O.

I OZ 888/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OZ 485/08 odrzucającym zażalenie K. W. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 485/08 oddalającym zażalenie K. W. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 44/06 o odrzuceniu zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admini...