Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 287/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

II SA/Sz 1172/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-20

Skarga o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wydaniem postanowienia WSA w przedmiocie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn

I OZ 888/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OZ 485/08 odrzucającym zażalenie K. W. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 485/08 oddalającym zażalenie K. W. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 44/06 o odrzuceniu zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admini...