Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1658/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

II GSK 1330/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 61/2011/Ub w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy refundacji kosztów leczenia

VII SA/Wa 1284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie : wznowienia postępowania sądowego

VI SA/Wa 1928/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wznowienia postępowania

VI SA/Wa 2850/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wznowienia postępowania

II GSK 2974/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-06

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1986/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w W. w przedmiocie wznowienia postępowania

VI SA/Wa 1987/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w W. w przedmiocie wznowienia postępowania