Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OSK 1997/14 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Wa 1069/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SAB/Wr 156/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

II SAB/Wr 104/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-17

Sprawa ze skargi K. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 127/03

I OZ 1214/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 209/13, odrzucającym skargę na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie rozpatrzenia zażalen...

II SAB/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedokonania oceny prawidłowości robót budowlanych przy realizacji budynku

I OSK 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej

I SAB/Lu 8/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi L. B. o wznowienie postępowania w sprawie I SAB/Lu 9/11

II SAB/Go 15/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania

II SAB/Wa 367/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wykonania decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   +2   +5   +10   17