Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Lu 876/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego uchyla zaskarżona decyzję oraz decyzję wydaną z upoważnienia Starosty dnia [...] kwietnia 2003 roku, nr [...].

SA/Rz 1613/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i utrzymanej nią w mocy decyzji Starosty [...] z dnia [...].0