Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 287/99 - Wyrok NSA z 2000-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań ochrony środowiska

SA/Bk 1236/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wycięcia drzewa bez zezwolenia

OPK 25/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego prokuratora Prokuratury Krajowej w sprawie z zażaleń Jana i Emilii F. oraz Sołectwa Sz. na postanowienie Starosty Rz. w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska projektu decyzji Wójta Gminy H. (...) ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kol...