Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III RN 108/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Akademii Medycznej we W. w przedmiocie nieprzyjęcia na I rok studiów w Akademii Medycznej we W. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA

IV SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Fizjoterapii we W., w przedmiocie przyznania stypendium socjalnego, , , stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji., ,

IV SA/Wr 191/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018