Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 184/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Gminy w przedmiocie przekazania na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego za emeryturę

II SA/Bd 622/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa własności działek przekazanych na własność Skarbu Państwa