Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Łd 256/03 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2003-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi w przedmiocie nieprzedłużenia kadencji biegłego sądowego

II SA 93/99 - Wyrok NSA z 1999-04-07

W art. 5 pkt 6 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie /Dz.U. nr 121 poz. 592 ze zm./ nie wymieniono zakresu egzaminów, a jedynie ograniczono się do ogólnego wymogu, a mianowicie złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu na biegłego rewidenta przed Komisją.~Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nie wykazała, aby szczegółowy zakres wiedzy w ramach tematów egzaminacyjnych określonych w art. 5a omawianej ustawy, a sprecyzowany w jej uchwałach nr 408 i 409, różnił się...