Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 956/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. z dnia [...]r. nr [...].

II SA/Op 145/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Wr 1452/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-19

Skarga Krystyny K. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w (...) w przedmiocie odmowy rozpoznania choroby zawodowej i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Ś.

SA/Sz 350/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-08-25

Wniosek o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego w sprawie rozpoznania choroby zawodowej nie może być uznane za równoznaczne z ponowną oceną stanu zdrowia wnioskodawcy i uzasadniać wydanie decyzji o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej.

IV SA/Gl 157/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 38/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Po 849/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.