Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Kr 147/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-08-10

'Uznanie' za wiarygodną oceny technicznej niekorzystnej dla importera stanowi dowolną ocenę dowodów, która może mieć wpływ na wynik sprawy.

V SA 952/01 - Wyrok NSA z 2002-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA 1284/91 - Wyrok NSA z 1992-02-27

Skarga Jerzego G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła od samochodu i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także