Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Gd 610/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego i umorzenia postępowania;

II SA/Ol 66/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

III SA/Kr 117/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1630/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na dzieci

II SA/Ol 993/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

VIII SA/Wa 876/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 378/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 1000/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   52