Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 697/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 818/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 702/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 371/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 412/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 197/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach z dnia[...] nr [...] w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 338/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej