Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1212/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1285/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 37/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne

II SA/Ol 35/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 902/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1252/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości i zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

II SA/Ol 132/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

III SA/Kr 1219/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 1276/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego

II SA/Ol 183/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
1   Następne >   +2   5