Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 378/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 1000/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 766/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 904/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 590/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 874/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 156/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 124/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 404/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia oraz spłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
1   Następne >   +2   +5   +10   17