Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 472/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego uchyla decyzję I i II instancji.

IV SA/Wr 194/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 78/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 230/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 338/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

IV SA/Wr 355/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych, i zobowiązanie do zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, , , ,

IV SA/Wr 354/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczeń rodzinnych, i zobowiązanie do zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami, , , ,