Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 692/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 428/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 510/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Ol 446/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Gl 995/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 977/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1005/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 795/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Kr 1272/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 810/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
1   Następne >   +2   4