Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 195/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału ARIMR w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej

II SA/Bd 246/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

II SA/Ke 656/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie renty strukturalnej