Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1431/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1074/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i dodatków do nich

II SA/Rz 1058/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Rz 102/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżona decyzję i poprzedzająca ją decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. nr [...].

II SA/Rz 273/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej dla dzieci

II SA/Rz 218/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku