Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 610/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OSK 151/07 - Wyrok NSA z 2007-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w E. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję SKO w E. z dnia [...] nr [...] i decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] nr [...]

I OSK 157/07 - Wyrok NSA z 2007-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 472/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego uchyla decyzję I i II instancji.

II SA/Kr 415/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Kr 238/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 655/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 682/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ja decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] nr [...].

II SA/Gd 609/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 920/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku I
1   Następne >   3