Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 35/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia rodzinnego,

III SA/Kr 197/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 250/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 195/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-14

Sprawa ze skargi A. O. na pismo SKO w P. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

III SA/Kr 1283/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 145/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1065/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 810/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego